Høye doser C-vitamin har høy terapeutisk virkning

Men i følge ernæringsfysiolog og redaktør i Helsemagasinet, Dag Viljen Poleszynski er bruk av vitaminer dessverre ikke en del av terapiarsenalet i Norsk Helsevesen, og de dosene som er tillatt å bruke er så små at de ikke har noen terapeutisk verdi.

Han forteller i dette intervjuet med TVHelse at C-vitamin er den viktigste antioksidanten i blodet. Den har effekt på alle virus, og i litt mindre grad også på bakterier.

– Men dosen må være stor nok for at den skal ha effekt, sier han og legger til at det helt siden tretti-tallet har blitt gjort en rekke studier med bruk av C-vitamin i behandling av både infeksjonssykdommer og kreft, men at ingenting av dette praktiseres eller er vurdert av Norges Helsevesen som relevant.

–Helsevesenet er helt infiltrert i farmasøytisk industri, og det de lærer på legestudiet er farmakologisk behandling med syntetiske preparater.

I USA benytter i dag en rekke leger høydose vitaminer i behandling av forskjellige sykdommer. The Megavitamin Man” dr. Andrew Saul sier i TV-innslaget at det kun er gammeldagse leger som i dag ikke bruker ernæring i behandlingsøyemed.