Søvnproblemer hos barn kan føre til ADHD-diagnose.

Mange barn og unge som sliter med dårlig søvn får diagnosen ADHD. De blir behandlet og medisinert med sentralstimulerende midler, og så har de egentlig søvnproblemer som ikke utredes ordentlig, sier lege Lauritz Stoltenberg i dette intervjuet til TVHelse. Han er spesialist i barnesykdommer og holdt nylig foredrag om ADHD og søvnproblemer ved det årlige symposiet til Lab1.

I følge Stoltenberg kan søvnmangel påvirke adferd, konsentrasjon, oppmerksomhet og sosiale funksjoner. Han mener at mange søvnlidelser kan behandles med gode rutiner og faste kveldsritualer. Barn bør heller ikke få sitte med smarttelefon eller ipad rett før sengetid. Det vil utsette søvnen. I følge en studie der de målte melatoninnivåene på testpersoner som fikk sitte en halv time med ipad, viste det seg at den halve timen bidro til å utsette søvnen med hele to timer. Melatonin er søvnhormonet vårt og det som gjør at vi utsetter melatoninproduksjonen i hjernen er lys.

Stoltenberg kommer også inn på behandling av barn med ADHD, og forteller at en pedagogisk tilnærming og et kosthold med fettsyrer kan lindre symptomene. Se hele intervjuet over.